Šta je piroliza ?

   Piroliza je razlaganje supstance pod uticajem visoke temperature bez prisustva kiseonika i uticaja drugih agenasa (oksidacionih ili redukcionih sredstava). Najčešće se pirolizom složena hemijska jedinjenja raspadaju na prostija jedinjenja. To uključuje istovremenu promenu hemijskog sastava i stanja te nepovratnost procesa. Pritom se veliki molekulei razgrađuju na manje. Obzirom da je deo kiseonika ipak prisutan u bilo kojem sastavu pirolize, dolazi do neznatne oksidacije. Reč "Piroliza" dolazi od grčkih reči pyro (vatra) i lysis (razdvajanje) Pirolizu je relativno teško ispitivati zbog brojnih reakcija koje se istovremeno odvijaju a koje je teško kontrolisati.

   Da prevedemo gore navedeno u praktičan jezik primene i efikasnosti pirolize kada se radi o grejanju: Kod pirolitičkih peći namenjenih za grjanje (pogledaj gornji video klip) vidimo da prilikom promene režima i redukcuje vazduha u gorioniku, možemo standardno sagorevanje prevesti u pirolizu. Ovakav vid sagorevanja je daleko efikasniji po pitanju iskorišćenja ogreva,obzirom da dolazi do dodatnog sagorevanja razloženih dimnih gasova, te su ovakve peći superiorne u poređenju sa klasičnim. Kao produkte pirolize pored više toplote dobijamo agro ugalj vodenu paru sa minimalnim primesama nesagorelih gasova. Dakle efikasno, korisno i čisto - dobit je trostruka.

Pirolizom do struje - kogeneracija

Клик на слику за увећање

   Klikni na sliku i uvećaj je

 

   Produkti pirolize pored toplote su i smeša gasova koja sa dodatkom kiseonika iz vazduha gradi tzv. drvni gas(wood gas). Ovaj rashlađeni gas može direktno da sagoreva kao gorivo u oto motoru koji uparen sa generatorom kogeneriše električnu energiju. Ako bismo toplane opremili pirolitičkim postrojenjima koja bi sagorevala miskantus, pored ekonomičnog grejanja iz sopstvenih izvora dobijali bi i struju. Ponovićemo da kod pirolize nema otpada, obzirom da je jedan od produkata pirolitičkog razlaganja agrougalj. Obzirom da su u ovom procesu svi produkti razlaganja korisni, sa ekološkog stanovišta uticaj na okolinu je pozitivan, štaviše, u konačnom zbiru dobit za sveopši eko bilans je višestruk. Koliko je ovaj proces izvodljiv i u kućnoj izvedbi prikazano je na priloženom videu.

   Prikazani generator drvnog gasa ima kapacitet od 7 KW i namenjen je kućnoj potrebi. Postoje postrejenja koja po istom principu mogu da rade sa mnogo većem kapaciotetu, naravno uz odgovarajući gabarit uređaja. Tako u toplanama mogu biti instalirana postrojenja čija je snaga izražena u megavatima.

  Gasifikacija biomase