Moguće je svaku peć prepraviti i prilagoditi za rad na biopelet na vrlo lak i jednostavan način, bez struje i elektronike.