Foto album

Мај
Мај
Ницање
Ницање
Бокорење
Бокорење
Miscanthus тучен јаким градом
Miscanthus тучен јаким градом
Интезивни раст
Интезивни раст
Силажна зрелост
Силажна зрелост
Метличење
Метличење
Јесен
Јесен
Јесења жетва
Јесења жетва
Јесење вађење ризома
Јесење вађење ризома
Бројање ризома
Бројање ризома
Презимљавање
Презимљавање
Пролеће
Пролеће
Жетва
Жетва
Пролећна жетва
Пролећна жетва
Везиванје снопова
Везиванје снопова
Пролећно вађење ризома
Пролећно вађење ризома
Изоравање ризома
Изоравање ризома
Изорани бусени
Изорани бусени
Ризоми пре паковања
Ризоми пре паковања
Власник расадника
Власник расадника
Еко разградиве оловке са вашим пирографским логотипом
Еко разградиве оловке са вашим пирографским логотипом